Pozywamy-zbiorowo.pl

2017

opis nasze inicjatywy

POZEW ZBIOROWY PRZEDSIĘBIORCÓW PRZECIWKO VW GROUP POLSKA SP. Z O.O.

15 Sie 2017, 12:24 Administrator pozywamy-zbiorowo.pl

1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, dzięki której obecnie możemy skierować pozew zbiorowy przedsiębiorców (a więc tych wszystkich, którzy nabyli pojazd w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) wobec VW Group Polska sp. z o.o..

To dobrodziejstwo ustawy oznacza między innymi, że zamiast 5% wpisu sądowego od wartości roszczenia, będziemy musieli ponieść ten wpis na poziomie 2%.

Zatem rozpoczynamy zapisy, by złożyć pozew zbiorowy. Mamy podstawę prawną i oszacowaną wartość roszczenia, która dla każdego z Państwa stanowić będzie do 18 % wartości ceny pojazdu z dnia jego zakupu – dla przykładu, jeśli pojazd został zakupiony za 100.000,00 zł – dochodzimy do 18.000,00 zł. Mamy już też wybranego reprezentanta naszej grupy.

Pozew przygotuje i sprawę poprowadzi zespół prawników z Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Dauerman. Kancelaria ta jest liderem na polskim rynku w zakresie pozwów zbiorowych.

Do pozwu może przystąpić każdy, kto zakupił pojazd marki Volkswagen, Audi, Skoda, Seat z silnikiem wysokoprężnym typ EA 189 (2.0 TDI CR, 1.6 TDI CR i 1.2 TDI CR), mający spełnić normę emisji spalin EURO 5, bezpośrednio od dealera samochodowego i użytkował go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to również osób, które leasingowały pojazdy.

UWAGA! Pozew zbiorowy dotyczy jedynie osób, które nadal są właścicielami lub leasingobiorcami pojazdów. Osoby, które sprzedały pojazd lub z innego tytułu nie są już jego posiadaczami nie są objęte naszą akcją.

Wynagrodzenie Kancelarii – zgodnie z ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – stanowić będzie 20 % wygranej i wyegzekwowanej na Państwa rzecz kwoty odszkodowania.

Osoba, które będzie chciała przystąpić do pozwu, będzie musiała łącznie spełnić następujące kryteria:

  1. przesłać kserokopię dowodu zakupu pojazdu (faktura, ewentualnie dodatkowo zamówienie lub umowa),

UWAGA! Jeżeli pojazd był lub jest leasingowany, prosimy o przesłanie kserokopii umowy leasingowej oraz w przypadku zakończenia leasingu i wykupienia pojazdu – także kserokopii faktury końcowej;

  1. przesłać kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;
  2. przesłać kserokopię świadectwa homologacji/świadectwa zgodności WE;
  3. ewentualnie – w przypadku posiadania – przesłać pismo z VW zawiadamiające o wykrytej usterce;
  4. uiścić i załączyć dowód zapłaty kwoty 615,00 zł (500 zł netto + VAT) na konto : Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, nr konta : 19 1090 2529 0000 0001 2165 6181 tytułem „depozyt na opłaty związane z pozwem zbiorowym”. Kwota ta jest wpłatą bezzwrotną i stanowi pokrycie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu oraz innych kosztów (w tym kosztów biegłych i kosztów kancelaryjnych);
  5. uiścić 2 % kwoty dochodzonego na jej rzecz roszczenia (tzw. wpis sądowy) – kwota ta będzie dla każdego z Państwa indywidualnie wyliczana (dla przykładu: jeśli wasze roszczenie stanowi kwota 20.000,00 zł – musicie uiścić na rzecz Sądu kwotę 400,00 zł );
  6. podpisać i dołączyć oświadczenie od członka grupy o poniższej treści :

Oświadczenie pozew zbiorowy przedsiębiorców VW

Odnośnie pkt 6 i wpisu sądowego, będziemy go wyliczać i prosić Państwa o uregulowanie, jak będziemy składać pozew. Na razie wraz z przesłaniem dokumentów, dokonują Państwu tylko wpłaty depozytu, z pkt 5.

Wszystkie wymienione dokumenty należy wysłać tradycyjną pocztą na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław.

Dodatkowe dokumenty związane z pozwem. Zapraszamy do zapoznania się z nimi!

VW przedsiębiorcy umowa

VW przedsiębiorcy oświadczenie

VW przedsiębiorcy pełnomocnictwo

O wszystkich istotnych sprawach na bieżąco będziemy Państwa informować.