Pozywamy-zbiorowo.pl

2017

opis nasze inicjatywy

POZEW PRZEDSIĘBIORCY PRZECIWKO VW GROUP POLSKA SP. Z O.O.

8 Sty 2017, 20:24 Administrator pozywamy-zbiorowo.pl

W imieniu przedsiębiorców (podmiotów gospodarczych) jesteśmy gotowi na złożenie pozwu przeciwko VW Group Polska sp. z o.o.. Mamy podstawę prawną i oszacowaną wartość roszczenia, która dla każdego z państwa stanowić będzie od około 14,5% do około 18,9% wartości ceny pojazdu z dnia jego zakupu.

(DLA PRZYKŁADU : POJAZD ZAKUPIONY ZA 100.000,00 ZŁ NETTO – DOCHODZIMY OD OKOŁO 14.500,00 ZŁ DO OKOŁO 18.900,00 ZŁ, W ZALEŻNOŚCI OD MODELU POJAZDU).

Do pozwu może przystąpić każdy, kto zakupił lub wziął w leasing pojazd marki Volkswagen, Audi, Skoda, Seat z silnikiem TDI typ EA189, mający spełnić normę emisji spalin EURO 5, bezpośrednio od dealera samochodowego i użytkował go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Pozew przygotuje i sprawę będzie prowadzić zespół prawników z Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Dauerman. Kancelaria ta od samego początku prowadzi sprawę VW; dla konsumentów przygotowuje pozew zbiorowy, dla przedsiębiorców przygotuje pozwy indywidualne, które następnie w ramach tzw. współuczestnictwa formalnego ( art. 72 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego ) będzie składać w grupach – po 4 przedsiębiorców w każdej grupie. Wynika to z kilku faktów, a mianowicie :

– w obowiązującym stanie prawnym pozew zbiorowy dla przedsiębiorców jest możliwy tylko i wyłącznie w oparciu o roszczenie z tytułu czynu niedozwolonego, bądź produktu niebezpiecznego. Z naszej analizy wynika, iż mimo możliwości dopuszczenia takiego pozwu przez sąd, z uwagi na fakt dopuszczenia pojazdów do ruchu, nie ma on szans powodzenia i pozew taki zostanie oddalony,

– z uwagi na ekonomikę postępowania ( pozew indywidualny oznacza honorarium dla pełnomocnika, 5 % wpis sądowy od wartości dochodzonego roszczenia, zaliczki na biegłych ), dla przedsiębiorców składać będziemy pozwy w grupach 4 podmiotów, dzięki czemu koszty te znacznie zostaną zredukowane o wysokość honorarium i o wysokość zaliczek na biegłych.

Mając powyższe na uwadze, każdy przedsiębiorca który będzie dochodził odszkodowania na poziomie 14,5% do 18.9% wartości ceny pojazdu z dnia jego zakupu, musi się liczyć z następującymi wydatkami :

 1. honorarium dla pełnomocnika w kwocie 1350,00 zł netto ( wynagrodzenie pełnomocnika, płatne w ciągu 7 dni od podpisania umowy )
 2. 5% wpisu sądowego liczonego od wartości dochodzonego roszczenia ( płatne z chwilą kierowania sprawy do sądu – zasadą jest, że po wygraniu całości sprawy kwota jest państwu zwracana ),
 3. szacunkowo kwota ok. 1000,00 zł na biegłego sądowego ( płatna w trakcie procesu – po wygraniu całości sprawy kwota jest państwu zwracana ).

By zlecić sprawę i skierować roszczenie do sądu ( złożyć pozew i prowadzić sprawę ), należy łącznie spełnić wszystkie poniższe przesłanki :

 1. Kserokopia dowodu zakupu pojazdu (faktura, ewentualnie dodatkowo zamówienie lub umowa – w zależności od dealera, a jeżeli pojazd był lub jest leasingowany – umowa leasingu i fakturę wykupu, jeżeli pojazd został wykupiony),
 2. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 3. Kserokopia świadectwa homologacji,
 4. Ewentualnie – w przypadku posiadania – pismo z VW zawiadamiające o wykrytej usterce,
 5. Kserokopia dokumentu z ewidencji lub z KRS o prowadzonej działalności gospodarczej,
 6. Wydrukowane i podpisane dwa egzemplarze umowy zlecenia z pełnomocnikiem,

          umowa zlecenia

 1. Wydrukowane i podpisane pełnomocnictwo

           pełnomocnictwo

 1. Wszystkie wymienione dokumenty w punktach 1-7 wysłać tradycyjną pocztą na adres : Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów, podpiszemy i odeślemy jeden egzemplarz umowy zlecenia, wystawimy fakturę VAT na kwotę 1350,00 zł netto ( 1660,50 brutto ), a po zaksięgowaniu wpłaty na nasze konto od razu przystąpimy do realizacji zlecenia.