Pozywamy-zbiorowo.pl

2017

Aktualności

VOLKSWAGEN

10 Sie 2017 autor Administrator pozywamy-zbiorowo.pl

Szanowni Państwo,

Od jesieni 2015 roku pracujemy nad tematem uzyskania odszkodowania na rzecz naszych klientów od grupy VW w związku z „aferą spalinową”. Przez cały ten okres dążyliśmy do polubownego i w sposób nieprocesowy rozwiązania tematu. Odbyliśmy wiele spotkań licząc na możliwość zainicjowania mediacji. Niestety okazało się, że nikt nie jest zainteresowany taką ścieżką postępowania.

Dlatego też, po wyczerpaniu drogi pozasądowej (niespornej), złożyliśmy pozew zbiorowy konsumentów (wszyscy ci, którzy nabyli pojazd prywatnie) przeciwko VW Group Polska sp. z o.o. i obecnie czekamy na postanowienie Sądu o dopuszczalności rozstrzygania sporu w trybie pozwu zbiorowego. Jednocześnie przygotowujemy pozew zbiorowy przedsiębiorców (wszyscy ci, którzy nabyli pojazd w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) przeciwko VW Group Polska sp. z o.o..

0
Wasze inicjatywy