Pozywamy-zbiorowo.pl

2019

opis nasze inicjatywy

POZEW ZBIOROWY KONSUMENTÓW PRZECIWKO VW GROUP POLSKA SP. Z O.O.

10 Sie 2017, 16:11 Administrator pozywamy-zbiorowo.pl

Złożyliśmy w imieniu konsumentów pozew zbiorowy przeciwko VW Group Polska sp. z o.o. !!!

Teraz czekamy na postanowienie Sądu o dopuszczalności rozstrzygania sporu w postępowaniu grupowym, czyli w trybie pozwu zbiorowego. Jak tylko takie postanowienie zostanie wydane, rozpoczniemy zapisy do przystąpienia do pozwu, o czym na bieżąco będziemy informować.

Mamy podstawę prawną i oszacowaną wartość roszczenia, która dla każdego z Państwa stanowić będzie do  18 % wartości ceny pojazdu z dnia jego zakupu – dla przykładu, jeśli pojazd został zakupiony za 100.000,00 zł – dochodzimy do 18.000,00 zł.

Pozew przygotował i sprawę prowadzi zespół prawników z Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Dauerman. Kancelaria ta jest liderem na polskim rynku w zakresie pozwów zbiorowych.

Mamy zapewnienie, że od momentu kiedy Sąd wyda postanowienie o możliwości rozpatrzenia sprawy w trybie pozwu zbiorowego, pozew popierać będzie Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Środzie Śląskiej.

Do pozwu może przystąpić każdy, kto zakupił pojazd marki Volkswagen, Audi, Skoda, Seat z silnikiem wysokoprężnym typ EA 189 (2.0 TDI CR, 1.6 TDI CR i 1.2 TDI CR), mający spełnić normę emisji spalin EURO 5, bezpośrednio od dealera samochodowego i użytkował go wyłącznie dla celów prywatnych (nie kupił lub nie leasingował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).

Osoby, które będą chciały dopisać się do pozwu, będą musiały łącznie spełnić następujące kryteria :

  1. przesłać kserokopię dowodu zakupu pojazdu ( faktura, ewentualnie dodatkowo zamówienie lub umowa – w zależności od dealera ),
  2. przesłać kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  3. przesłać kserokopię świadectwa homologacji/świadectwa zgodności WE,
  4. ewentualnie – w przypadku posiadania – przesłać pismo z VW zawiadamiające o wykrytej usterce,
  5. uiścić i załączyć dowód zapłaty kwoty 500,00 zł ( słownie : pięćset złotych ) na konto : Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, nr konta : 19 1090 2529 0000 0001 2165 6181 tytułem „depozyt na opłaty związane z pozwem zbiorowym” . Kwota ta jest wpłatą bezzwrotną i stanowi pokrycie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu oraz innych kosztów (w tym kosztów biegłych i kosztów kancelaryjnych ).
  6. uiścić 2 % kwoty dochodzonego na jej rzecz roszczenia ( tzw wpis sądowy ) – kwota ta będzie dla każdego z Państwa indywidualnie wyliczana ( dla przykładu : jeśli wasze roszczenie stanowi kwota 20.000,00 zł – musicie uiścić na rzecz Sądu kwotę 400,00 zł )
  7. podpisać i dołączyć oświadczenie od członka grupy o poniższej treści :

Oświadczenie VW pozew zbiorowy konsumentów

Wszystkie wymienione dokumenty należy wysłać tradycyjną pocztą na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław.

O wszystkich istotnych sprawach na bieżąco będziemy Państwa informować.