Pozywamy-zbiorowo.pl

2017

opis nasze inicjatywy

POZEW ZBIOROWY KONSUMENTÓW PRZECIWKO VW GROUP POLSKA SP. Z O.O.

27 Lut 2017, 18:32 Administrator pozywamy-zbiorowo.pl

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w wyznaczonym do tego terminie, Miejski Rzecznik Praw Konsumentów we Wrocławiu ostatecznie nie zdecydował się na przyjęcie funkcji reprezentanta grupy w przygotowanym przez nas pozwie zbiorowym konsumentów przeciwko VW Group Polska sp. z o.o..

Wobec powyższego do wyboru mamy dwa rozwiązania – albo składamy pozew zbiorowy już teraz – bez udziału Rzecznika Praw Konsumentów ( co oznacza konieczność uiszczenia wpisu sadowego w kwocie 2 % wartości dochodzonego roszczenia ), albo postaramy się sprawą zainteresować innego Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

Po konsultacjach i dalszych analizach „dobrodziejstwa ustawy” w przypadku reprezentowania grupy przez Rzecznika podjęliśmy decyzję, że w okresie maksymalnie do dwóch miesięcy ( koniec kwietnia ) postaramy się o uzyskanie zgody na poparcie naszego pozwu przez innego Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów. Na bieżąco będziemy o wszystkim państwa informować. Czy z reprezentacją Rzecznika, czy bez – pozew zostanie złożony najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 roku, co nie ma żadnego wpływu na jakiekolwiek terminy przedawnienia roszczenia.