Pozywamy-zbiorowo.pl

2023

opis nasze inicjatywy

POZEW ZBIOROWY KONSUMENTÓW PRZECIWKO VW GROUP POLSKA SP. Z O.O.

10 Sie 2017, 16:11 Administrator pozywamy-zbiorowo.pl

Złożyliśmy w imieniu konsumentów pozew zbiorowy przeciwko VW Group Polska sp. z o.o. !!!

Teraz czekamy na postanowienie Sądu o dopuszczalności rozstrzygania sporu w postępowaniu grupowym, czyli w trybie pozwu zbiorowego. Jak tylko takie postanowienie zostanie wydane, rozpoczniemy zapisy do przystąpienia do pozwu, o czym na bieżąco będziemy informować.

Mamy podstawę prawną i oszacowaną wartość roszczenia, która dla każdego z Państwa stanowić będzie do  18 % wartości ceny pojazdu z dnia jego zakupu – dla przykładu, jeśli pojazd został zakupiony za 100.000,00 zł – dochodzimy do 18.000,00 zł.

Pozew przygotował i sprawę prowadzi zespół prawników z Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Dauerman. Kancelaria ta jest liderem na polskim rynku w zakresie pozwów zbiorowych.

Mamy zapewnienie, że od momentu kiedy Sąd wyda postanowienie o możliwości rozpatrzenia sprawy w trybie pozwu zbiorowego, pozew popierać będzie Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Środzie Śląskiej.

Do pozwu może przystąpić każdy, kto zakupił pojazd marki Volkswagen, Audi, Skoda, Seat z silnikiem wysokoprężnym typ EA 189 (2.0 TDI CR, 1.6 TDI CR i 1.2 TDI CR), mający spełnić normę emisji spalin EURO 5, bezpośrednio od dealera samochodowego i użytkował go wyłącznie dla celów prywatnych (nie kupił lub nie leasingował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).

Osoby, które będą chciały dopisać się do pozwu, będą musiały łącznie spełnić następujące kryteria :

 1. przesłać kserokopię dowodu zakupu pojazdu ( faktura, ewentualnie dodatkowo zamówienie lub umowa – w zależności od dealera ),
 2. przesłać kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 3. przesłać kserokopię świadectwa homologacji/świadectwa zgodności WE,
 4. ewentualnie – w przypadku posiadania – przesłać pismo z VW zawiadamiające o wykrytej usterce,
 5. uiścić i załączyć dowód zapłaty kwoty 500,00 zł ( słownie : pięćset złotych ) na konto : Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, nr konta : 19 1090 2529 0000 0001 2165 6181 tytułem „depozyt na opłaty związane z pozwem zbiorowym” . Kwota ta jest wpłatą bezzwrotną i stanowi pokrycie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu oraz innych kosztów (w tym kosztów biegłych i kosztów kancelaryjnych ).
 6. uiścić 2 % kwoty dochodzonego na jej rzecz roszczenia ( tzw wpis sądowy ) – kwota ta będzie dla każdego z Państwa indywidualnie wyliczana ( dla przykładu : jeśli wasze roszczenie stanowi kwota 20.000,00 zł – musicie uiścić na rzecz Sądu kwotę 400,00 zł )
 7. podpisać i dołączyć oświadczenie od członka grupy o poniższej treści :

Oświadczenie VW pozew zbiorowy konsumentów

Wszystkie wymienione dokumenty należy wysłać tradycyjną pocztą na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław.

O wszystkich istotnych sprawach na bieżąco będziemy Państwa informować.

Polityka prywatności

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. (http://www.pozywamy-zbiorowo.pl)

 1. Zakres obowiązywania
  1. Właścicielem portalu pozywamy-zbiorowo.pl na stronie http://www.pozywamy-zbiorowo.pl i Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: redakcja@pozywamy-zbiorowo.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.pozywamy-zbiorowo.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego pozywamy-zbiorowo.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego pozywamy-zbiorowo.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. W ramach serwisu internetowego pozywamy-zbiorowo.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy pozywamy-zbiorowo.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym pozywamy-zbiorowo.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.